title
[25-05-2013] Russian Film Week inChina
Oksana Mysina arrived inBeijing, China, today asaparticipant inthe Russian Film Week inChina festival which opens inBeijing onMay 27. Among other Russian guests are Maria Andreyeva, Natalya Bondarchuk, Alexander Kott, Anton Malyshev, Alexei Ryzantsev, Alexander Tyutin, Igor Ugolnikov and Alisa Khazanov. Films being shown inBeijing and Shanghai include, “Stone“ byVyacheslav Kaminsky, “The Match“ byAndrei Malyukov, “Five Brides” byKaren Oganesyan, „The Spy” byAlexei Andrianov, and „I'll BeNearby” byPavel Ruminov.


[23-05-2013] The Yegor Beroyev/Ksenia Alfyorova Fund isOne Year Old
This evening at7p.m. abenefit concert for the Yegor Beroyev/Ksenia Alfyorova Children's Fund will beheld atthe Art-Play complex. Among the musical guests are B-2, Chaif, Murakami, KUBAnaTY, Sklyar, Margulis, Presnyakov, Podolskaya, Leikin, Skanavi, Mikhail Yefremov, Gosha Dutsenko and Oksana Mysina with her band Oxy Rocks. Performing with Oksana will beZhenya Lyapin, a16year-old singer who isaquadroplegic. Nizhnyaya Syromyatnicheskaya, dom 10, bldg. 2.


[14-05-2013] In Honor ofAndrei Voznesensky
A concert ofpoetry and prose entitled “Dedicated toAndrei Voznesensky” will air onthe Culture Channel onSunday, May 19 at8:05p.m. The concert was held originally atthe Moscow House ofMusic onApril 28, 2013. Performing inthe concert are: Alla Demidova, Yury Arabov, Said Bagov, Dmitry Pevtsov, Mark Zakharov, Boris Messerer, Yury Rost, Oksana Mysina, Anatoly Bely, Gennady Khazanov, Valery Garkalin, Yevgeny Knyazev, Olga Lerman, Mikhail Levitin, Alla Yuganova, Diana Arbenina, Valery Barinov, Veronika Kozhukharova.


[9-05-2013] Victory Day Concert
Oksana Mysina will take part today inatraditional concert inhonor ofVictory Day and Bulat Okudzhava's birthday atthe Contemporary Play School. Oksana will sing one ofOkudzhava's songs and will read ashort story, “Victory Day,” byher mother Lidia Mysina-Bratus.


-
News
Oksana Mysina
Brotherhood
Oxy Rocks
Forum
Boxoffice
Links2018
April
2017
October
April
2016
September
2015
November
May
April
March
February
2014
November
October
September
August
May
March
February
2013
December
November
October
August
Jule
June
May
April
March
February
2012
December
October
September
Jule
June
May
April
March
February
January
2011
December
November
October
September
Jule
June
May
April
March
February
January
2010
December
November
October
September
August
Jule
June
May
March
February
January
2009
November
September
August
Jule
June
May
April
March
February
January
2008
December
November
October
September
Jule
June
May
April
March
February
January
2007
December
November
October
September
August
Jule
June
May
April
March
February
January
2006
December
November
October
September
August
Jule
June
May
April
March
February
January
2005
December
November
October
September
August
Jule
June
May
April
March
February
January
2004
December
November
October
September
August
Jule
June
May
April
March
February
January
2003
December
November
October

20032006, Oksana Mysina Theatrical Brotherhood
E-mail: mysina@theatre.ru
+7 (495) 998-63-43 (Oksana Ryadnina, Press attashe)