Vladimir Gerasimenko
, Imants Strauss
, ࠗ Lyudmila Odiyankova
, ⠗ Alexander Kozlov
, Yelena Shkurpelo
ꠗ Andrei Kochetkov
頗 Yelena Lyamina
Ariston, Oksana Mysina Theatrical Brotherhood